ХIII пленум правления Национального союза кинематографистов Украины

ХIII пленум правления Национального союза кинематографистов Украины | кинематограф Украины, производство кино29 октября 2012

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РІШЕННЯ

ХШ ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ

м.Київ 22 жовтня 2012 року

Про стан державних кіностудій України та принципи формування державних замовлень

Заслухавши і обговоривши питання «Про стан державних кіностудій України та принципи формування державних замовлень»,

ПЛЕНУМ УХВАЛЮЄ:

Попри деякі позитивні моменти у практиці розподілу бюджетних коштів на фільмові проекти упродовж 2011-2012 рр., недостатня увага до державних кіностудій стала продовженням практики останніх двох десятиліть, яка і призвела до занепаду   вказаних виробничих комплексів. Орієнтування  переважно на потреби формування продюсерської системи за наявного стану означила процедури розподілу коштів із державного бюджету продюсерським компаніям, які незрідка створені для виробництва одного-двох фільмів і не мають достатнього творчого контролю за якістю кінопродукції. Така практика обмежує культурні потреби суспільства і не завжди відповідає його запитам.

Так само пленум констатує, що створені без державного фінансування фільми молодих кіномитців визнаються світовою кіногромадою, але їх просування, популяризація та й сама творча доля авторів залишаються поза увагою держави.

На жаль,  керівництво Держкіно України не надто обтяжене  проблемами розбудови національного кінопрокату (а за нинішньої кількості кінотеатрів виробництво фільмів є річчю апріорі приреченою на збитки), інших аспектів розвитку вітчизняної екранної культури. Прикметним у цьому зв`язку є і  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії» № 0619. Cаме поняття «кінематографія» в розумінні авторів Законопроекту обмежено лише аспектами того чи іншого способу фінансування кіновиробництва та дистрибуції фільмів, тоді як решта ланок цілісного кінопроцесу – кіноосвіта, наукові дослідження кіно, кінопреса, спеціалізоване книговидавництво, архівно-фондова й музейна робота, кіноклубний рух, діяльність громадсько-професійних об’єднань кінематографістів, популяризація кращого доробку вітчизняного й світового кіно серед населення тощо - взагалі не згадуються і, відповідно, залишаються поза увагою і без будь-якої підтримки держави. Виходить, що авторів законопроекту цікавить лише один із сегментів кінематографа (той, що продукує „товар”), а кіно як культура, як сфера розвитку суспільства, людини як такої – ні.

Отже, не є дивним, що державні кіностудії опинились „за кадром” і за нині декларованої політики створення сучасної продюсерської системи йдеться про імовірне остаточне знищення державного сектору національної кінематографії. У підсумку – знаючи наші реалії – найімовірнішим сценарієм розвитку є витворення системи, де діятимуть малопотужні  продюсерські компанії, а в прокаті, як і раніше, домінуватимуть фільми чужоземного виробництва.

Оптимальним рішенням може бути стимулювання продюсерської системи з одночасними конкретними заходами (законодавчого та суто практичного характеру), метою яких має стати трансформація  державних кіностудій у сучасні комплекси, здатні не тільки продукувати, а й поширювати фільмову продукцію. Що це не є утопією доводить  практика деяких країн пострадянського простору (Узбекистан, Киргизія), де за умов вироблення цілком конкретної політики держави та реалістичної практики формування бюджету фільмів вітчизняна кінопродукція спромоглася зайняти помітне місце в прокаті. Надання ж абсолютних переваг у фінансуванні тільки одній із двох ланок – як продюсерській системі, так і державним студіям  – є помилковим і мусить бути скоригованим. Змагальність та вільна, непокріпачена конкуренція мають стати законом як творчого, так і економічного життя вітчизняної кіноіндустрії.

Стан, у якому нині перебувають державні кіностудії, викликає сумніви щодо їх спроможності забезпечити потреби суспільства у фільмах вітчизняного виробництва. Тільки створення на їх основі потужних комплексів по технічному та організаційному забезпеченню виробництва кінострічок різних жанрів стане справжнім кроком уперед. Саме відсутність потужних „гравців" на ринковому полі (так є навіть у Росії, при всій непорівнянності ситуацій в кінематографі) призводить до неконкурентності вітчизняних продукуючих суб"єктів поряд з потужними іноземними компаніями, що пропонують ринкові пакети із десятків назв фільмових „товарів".

Відтак очевидними і нагальними цілями розвитку кіногалузі в Україні є створення саме потужних (хоча б на вітчизняному тлі) кінокомплексів, кінокомпаній. Правління НСКУ вважає, що розвиток державного сектору мусить включати в себе такі етапи:

1.Етап реконструкції державних кіностудій, звільнення їх від накопичених роками боргів та проблем із фінансуванням. Звертаємось до Міністерства культури і особисто до Міністра культури України М.А.Кулиняка з пропозицією та проханням домогтися на вищому державному рівні вирішення ряду проблем, а саме:

а) поставити питання перед керівництвом держави (Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України) про необхідність цілеспрямованих капітальних вкладень для радикального оновлення матеріально-технічної бази кіностудійних комплексів;

б) провести реструктуризацію боргів державних кіностудій як таких, що на сьогодні унеможливлюють нормальне функціонування виробничих комплексів;

в) упровадити бюджетне фінансування кіностудій, що мають національний статус (Національна кіностудія імені О.Довженка та Національна кінематека - „Київнаукфільм"), урівнявши їх за цими показниками з іншими закладами культури (театрами, філармоніями тощо), які мають статус національних;

г) вирішити питання про довгострокове надання державним кіностудіям безумовного користування правами на всі фільми, продукованими цими студіями, що буде сприяти наповненню студійних бюджетів від продажу прав на показ фільмів їх виробництва;

д) звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням повернутися до практики, за якою студіям лишається 70 % від коштів, отриманих за оренду належних їм приміщень і площ;

є) запропонувати Міністерству культури України, Держкіно України за участі Громадської ради при Міністерстві культури України і представників НСКУ провести нараду з проблем раціонального використання бюджетних коштів та реалізації закону про державне замовлення у сфері кінематографа.

Є потреба у виробленні проектів  регулятивних документів щодо надання державним кіностудіям державного замовлення для продукування насамперед соціально значущих фільмів, які відповідатимуть запитам, сформованим у державних цільових програмах. Кіностудії  дістануть право визначати тематику таких фільмів.

Слід розглянути також аспекти запровадження у кінематографі системи приватно-державного партнерства згідно з чинним нині законодавством.

2. Порушити питання про внесення змін до законодавчих та підзаконних актів щодо зміни частки державної підтримки фільмових проектів з 50% на 70%.

3. Уточнити критерії допуску продюсерських компаній до участі у конкурсі на здобуття державного фінансування. Це мають бути компанії із певним досвідом успішної роботи  та належними показниками щодо прокату, участі у вітчизняних і міжнародних фестивалях.

Голова НСКУ                                                              С.В.Тримбач

Оргсекретар Правління НСКУ                                            О.Б.Парфенюк


 

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА СЪЕЗДЕ

ХШ пленуму правління

Національної спілки кінематографістів України

м.Київ                                                      22 жовтня 2012 року

Про проведення УІ (ХП) з’їзду НСКУ.

Заслухавши та обговоривши питання «Про проведення УІ (ХП) з’їзду НСКУ»,  пленум

УХВАЛЮЄ:

1 - УІ (ХП)  з`їзд Національної спілки кінематографістів України провести 22-23 квітня 2013 року.

2 - Встановити квоту представництва членів НСКУ на з`їзді один до одного. Вважати всіх  членів Спілки   делегатами з’їзду.

3 - З метою покращення організаційного рівня підготовки з`їзду для членів Спілки з інших міст України оголосити терміни підтвердження прибуття на з`їзд до 1 квітня 2013 року.

4 - В зв`зку з необхідністю уточнення списків членів Спілки за 2 місяці до при значеної дати проведення з»їзду комісії з прийому до членів С пілки припинити прийом.

5 - Доручити економічній службі НСКУ розробити пропозиції щодо фінансування з’їзду.

6 - В лютому 2013 року провести ХУ пленум правління з порядком денним: Про підготовку до чергового з’їзду НСКУ.

7 - Рекомендувати з’їзду головою регламентної комісії затвердити одного з членів комісії з регламенту та етики НСКУ.

8 - Звітні матеріали та повний текст звіту Правління НСКУ, який на з`їзді виголосить Голова НСКУ, розмістити на сайті Спілки та опублікувати у спецвипуску збірки «Кіно: інформація, коментарі».

9 - Програми членів Спілки, які претендують на обрання Головою НСКУ, розмістити на сайті Спілки та опублікувати у спецвипуску збірки «Кіно: інформація, коментарі».

10 - Повідомлення про термін скликання  З`їзду та його порядок денний опублікувати у пресі.


Голова НСКУ                                                      С.В.ТРИМБАЧ

Оргсекретар Правління НСКУ                              О.Б.ПАРФЕНЮК

 

{jcomments on}


Share/Save/Bookmark
Печать PDF


«Место встречи изменить нельзя», 1979

Лента кино-новостей

Связаться с нами

Украина, Одесса
Одесская киностудия
Французский бульвар, 33
Тел: +38 (048) 725-03-09
Тел/Факс: +38 (0482) 33-95-29
Музей кино: +38 (0482) 33-95-38
E-mail: odesakino@ukr.net